Panaszkezelési nyilatkozat

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy az Csabainfó Békés Megye Kft. panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:


Csabainfó Békés Megye Kft. székhelye: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 13.
A panaszügyintézés helye: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 13.
A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.


Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.


A Békéltető Testület elérhetőségei: